شرایط عفو رهبری در سال 98

شرایط عفو رهبری در سال ۹۸

 

 

براساس قانون، عفو به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود.

عفو عمومی

عفو عمومی فقط در شرایط خاصی مانند وقوع انقلاب یا ناآرامی‌های اجتماعی با هدف کاهش التهابات اجتماعی و برگرداندن آرامش به جامعه یا آشتی ملی و اعطای فرصت مجدد به متخلفین در خصوص برخی جرایم اعطا می‌شود.

عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات به طور عمومی است و اختصاص به مجرم معینی نداشته و این نوع از عفو تمامی مرتکبان را خواه تعقیب شده باشند یا خیر، در بر می‌گیرد و نسبت به تمام محکومان قطعی و غیرقطعی مؤثر است.

 

عفو خصوصی

عفو خصوصی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور یعنی مقام معظم رهبری به گروهی از محکومان اعطا می‌شود و بر خلاف عفو عمومی احتیاج به تصویب قانون ندارد. این عفو مختص مرحله بعد از صدور حکم قطعی است و تا پیش از قطعیت حکم محکومیت قابل اعمال نیست. طبق اصل یکصدو دهم از قانون اساسی کشور نیز یکی از اختیارات رهبر، عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه می باشد.

عفو خصوصی شامل  محکومانی می شود که نام آن‌ها در عفونامه قید شده یا از شرایط مندرج در عفونامه  برخوردار باشند. این عفو موجب از بین رفتن سوء پیشینه کیفری مجرمان نمی‌شود و صرفاً مانع اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مجرم می‌شود.

عفو خصوصی پس از طرح و بررسی در کمیسیون عفو و بخشودگی، از سوی رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد و پس از موافقت ایشان اعمال می‌شود.

 

عفو رهبری در سال ۹۸

عفو رهبری به مناسبت ۲۲ بهمن سال ۹۸، تاکنون تنها شامل افرادی بوده است که سابقا در خواست عفو یا تخفیف خود را به اداره عفو و بخشودگی قوه قضائیه تقدیم نموده و یا راسا این اداره این دسته محکومان را واجد شرایط عفو و بخشودگی و تخفیف تشخیص داده بود، که این افراد طی نامه ای، توسط حجت الاسلام رئیسی،رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد و حضرت ایت الله خامنه ای به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی، با ان موافقت نمودند
این لیست به زندان ها ابلاغ و اشخاصی که مطابق لیست مذکور،اسامی عفو شدگان رهبری مشمول عفو شده اند به زودی از زندان ازاد می گردند

 

مشمولین عفو رهبری

محکومیت حبس

الف –محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد، مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸رضایت شاکی را تحصیل نمایند.

 ب- محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال. سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال. دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال. یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال، مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند.

 • باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند.
 • باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند.
 • باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی
 • باقیمانده محکومیت حبس غیراز حبس ابد زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند، درصورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند.
 • باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان بسر می‌برند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند.

تبصره – مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

 • باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب‌العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
 • باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اُناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند.
 • باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جُرم ورود یا اقامت غیر مجاز محکوم شده‌اند.

تبصره – مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند، عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد.

 

جزای نقدی

پ – محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد.

ت – محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند: باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال. دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال.

 • یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال.

تبصره– محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستورالعمل قرار خواهد گرفت.

 

شلاق

ث – کلیه محکومان به شلاق‌های تعزیری

 

شرایط استفاده از عفو

 نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری. عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی.نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت. تبصره – معاونت در جرائم، باستثناء قتل عمد، نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی باشد. عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه.

 

چه جرایمی مشمول عفو رهبری نمی شوند؟

جرائم ذیل، از شمول عفو رهبری مستثنی می‌باشند:

 • قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد
 • قاچاق اسلحه و مهمات.
 • جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد.
 • آدم ربایی در صورت عدم گذشت شاکی.
 • اسیدپاشی
 • تجاوز به عنف
 • دایر کردن مرکز فساد و فحشاء
 • سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
 • اختلاس ارتشاء کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری )
 • جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی
 • پولشویی
 • اخلال در نظام اقتصادی کشور
 • قاچاق مشروبات الکلی
 • قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده

 

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند

 

Rate this articles
اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
2 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
پرویز یاراحمدی
3 سال ها قبل

سلام. من یکسال حبس دارم واز۱۲بهمن ۹۸خودم رامعرفی کردم وباراوله که سابقه دارشدم آیاعفوشامل من میشه یانه. ممنون

Admin
احسان سهرابی
3 سال ها قبل

سلام بستگی به نوع جرم و مجازات صادره و همچنین اینکه آیا شاکی خصوصی رضایت داده است یا خیر خواهد دشت.

برچسب ها

  #بالاترین مقام رسمی کشور #جزای نقدی #چه جرایمی مشمول عفو رهبری نمی شوند؟ #حجت الاسلام رئیسی #سوء پیشینه کیفری #شرایط استفاده از عفو #شرایط عفو رهبری در سال 98 #شلاق #شلاق‌ تعزیری #عفو خصوصی #عفو عمومی #قوه قضاییه #کمیسیون عفو و بخشودگی #مشمولین عفو رهبری #مقام معظم رهبری

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها