دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

دعوای الزام به سند رسمی، در مواقعی مطرح می شود که مالی مورد خرید و فروش قرار می گیرد و فروشنده به هر دلیلی از انتقال سند رسمی به نام خریدار استنکاف می‌ورزد و چاره ایی جز طرح این دعوا در مراجع قضایی برای خریدار باقی نمی ماند تا بتواند فروشنده را ملزم به ایفای تعهد خویش نماید.

این موضوع اهمیت بسیار زیادی در معاملات، به خصوص معاملات ملکی دارد، چراکه مطابق با مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت، شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) مالک یک ملک شناخته می شود که سند رسمی به نام وی باشد و در غیر این صورت مورد پذیرش سازمان ها، ادارات و مراجع قضایی قرار نخواهد گرفت.و در صورتی که فردی دارنده یک سند عادی نسبت به ملکی است و در ابتدای امر باید از طریق مراجع قضایی مالکیت خود را به اثبات برساند و سپس برای اخذ سند رسمی به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید.

لازم است بدانیم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌تواند در اموال منقول و غیر منقول صورت پذیرد و در حقیقت هر مالی که نیاز به تنظیم سند رسمی داشته باشد می‌تواند موضوع این دعوا قرار گیرد.

 در خصوص پرداخت هزینه های دادرسی اساساً این دعوا، در زمره دعاوی مالی انگاشته می‌شود. و بر اساس ارزش منطقه ای ملک هزینه دادرسی آن محاسبه می گردد.

مدت زمان لازم جهت به نتیجه رسیدن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

اگرچه نمی‌توان نسبت به دعاوی حقوقی زمان دقیقی را برای به نتیجه رسیدن تعیین نمود اما با توجه به شرایط هر پرونده بازه زمانی حدودی ۵ الی ۶ ماه برآوردی منطقی است.

الزامات مربوط به قرارداد یا مبایعه نامه:

برای اینکه بتوان  فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمود ، در زمان انعقاد قرارداد باید به این موارد توجه نمود:

۱٫شرایط صحت قرارداد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شروط چهارگانه ای است از جمله: قصد و رضایت طرفین نسبت به انعقاد قرارداد، اهلیت طرفین، موضوع  معامله و مشروعیت جهت معامله رعایت شده باشند.

۲٫مبایعه نامه توسط شخص مالک، یا نماینده، وکیل،  قائم مقام قانونی وی امضا شده باشد، در غیر اینصورت نمیتوان مالک را ملزم نمود.

۳٫با انجام استعلامات، اطمینان حاصل گردد که  مالک (بایع) ممنوع المعامله نباشد.

۴٫اصل اسناد و مدارک خواهان دعوا که دال بر مدعای وی نسبت به خرید مبیع بوده موجود باشد.

۵٫در قرارداد به صراحت قید گردد که فروشنده ، در وقت و تاریخ و در دفترخانه ی معین برای انتقال سند حاضر گردد ودر صورت عدم حضور وی وجه التزام تعیین گردد.

تذکر مهم:

حتی الامکان سعی کنید مبایعه نامه ی عادی(دست نوشته) تنظیم نکنید زیرا با وجود اینکه اسناد عادی دارای اعتبار هستند لیکن مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انکار وتردید و جعل بوده و میتوان از این طرق اصالت آن را زیر سوال برد ، و این موضوع روند دادرسی را طولانی تر مینماید.

لذا در صورت امکان تنظیم مبایعه نامه های خود را به دفاتر اسناد رسمی واگذار نموده و لزوماً قبل از امضای هر قراردادی با شخصی که اطلاعات حقوقی لازم و کافی را دارا میباشد مشورت نمایید.

نحوه ی تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی :

۱٫در ستون خواسته میتوانید علاوه بر ذکر الزام به تنظیم سند رسمی ، اخذ گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را نیز طرح نمایید. و در صورت تعیین وجه التزام در قراداد میتوان وجه التزام را نیز به همراه خسارات دادرسی و حق الوکاله ی وکیل ( در صورت داشتن وکیل) مطالبه نمود.

۲٫در صورت احتمال انتقال ملک توسط فروشنده به اشخاص دیگر، میتوان درخواست صدور دستور موقت را نیز به خواسته اضافه کرد تا از این امر جلوگیری شود.

۳٫دادخواست و ضمائم باید به تعدادخواندگان به اضافه ی یک نسخه به دادگاه تقدیم گردد، گرچه در حال حاضر با وجود دفاتر خدمات قضایی نیازی به تهیه رونوشت به این تعداد نمیباشد.

۴٫دادگاه صالح جهت طرح این دعوا ، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول میباشد.

 

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #الزام به تنظیم سند رسمی #سند رسمی #قولنامه و مبایعه نامه

تماس با ما

واتس اپ موسسه

واتس اپ موسسه

برگشت به منوی تماس ها

تلگرام موسسه

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام موسسه

برگشت به منوی تماس ها

توییتر موسسه

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها