تنظیم درخواست اعاده دادرسی

تنظیم درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده رسیدگی در مراجع قضایی میباشد اصولا پس از صدور دادنامه از دادگاه تجدید نظر و در برخی موارد دیوان عالی کشور آرای دادگاه‌ها قطعی و لازم الاجرا می گردد گاهی در برخی موارد شرایطی به وجود می‌آید که متقاضی این حق را پیدا خواهد نمود که مجدداً به دعاوی و یا درخواست وی رسیدگی مجدد گردد این شرایط در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در چهارچوب جهات اعاده دادرسی مشخص و پیش بینی گردیده است . در ابن بخش میخواهیم به تنظیم درخواست اعاده دادرسی که در موسسه حقوقی رای مثبت صورت میگیرد بپردازیم.

یکی از موارد و جهات اعاده دادرسی این است که دلیل و سند حقانیت متقاضی مکتوم و مخفی بوده و به تازگی این دلیل و سند پیدا شده است و متقاضی به واسطه دست یافتن به این سند می‌تواند حقانیت خود را اثبات نماید. مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی دادگاه صادرکننده حکم قطعی و مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری دیوان عالی کشور می باشد. صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نخواهد بود ولی اگر صادرکننده حکم قطعی در امور حقوقی و یا دیوان عالی کشور در امور کیفری قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر نماید می تواند به مرجع اجرای حکم دستور دهد تا رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم قطعی اجرای حکم متوقف گردد.

نمونه دادخواست اعاده دادرسی

تنظیم دادخواست اعاده دادرسی

یکی از تخصصی ترین دعاوی، دعاوی اعاده دادرسی میباشد که از طریق تنظیم درخواست و یا دادخواست اعاده دادرسی صورت می گیرد. در تنظیم درخواست و یا دادخواست اعاده دادرسی متقاضی می‌بایستی جهات درخواست خود را برای اعاده دادرسی بیان نماید مرجع رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی قبل از ورود به ماهیت دعوا صرفاً بررسی می‌نماید که آیا مطابق قانون جهات اعاده دادرسی متقاضی به درستی بیان شده است یا خیر.

به شما پیشنهاد میشود مقاله تنظیم لایحه دفاعیه را نیز مشاهده فرمایید.

اگر جهات اعاده دادرسی متقاضی مطابق قانون بیان نشده باشد مرجع رسیدگی به این درخواست قرارداد اعاده دادرسی را صادر می نماید. و در صورتی که جهات اعاده دادرسی را مطابق قانون موجه تشخیص دهد با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی نسبت به رسیدگی پرونده اقدام مقتضی خواهد نمود. با توجه به اینکه تنظیم درخواست اعاده دادرسی به عنوان آخرین مقطع رسیدگی به دعاوی قلمداد می‌گردد می بایستی ضمن رعایت قوانین مربوطه این درخواست به اندازه‌ ای مستدل و مستند و موجه باشد که مرجع رسیدگی‌کننده قانع به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و النهایه نقض دادنامه معترض عنه گردد .

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توصیه می نماید در تنظیم درخواست و یا دادخواست اعاده دادرسی حتماً از تجربه وکلای متخصص استفاده نمایید و از تنظیم درخواست اعاده دادرسی توسط افرادی که دانش حقوقی و تخصصی ندارند پرهیز نمایید زیرا که اصولا این درخواست بسیار به سختی پذیرفته می گردد و نیازمند دانش تخصصی و شناخت جهات اعاده دادرسی و رویه قضایی در پذیرش این‌گونه دعاوی می باشد

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها