021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی

 

 

تجدیدنظر در لغت به معنای در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن می باشد.  مفهوم حقوقی این امر از معنای لغوی آن دور نیست و در حقیقت تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که در ابتدا مورد بررسی قرار گرفته و به نوعی بازبینی آراء صادر در دادگاه بدوی است. دادگاه تجدیدنظر همان اختیارات دادگاه نخستین را دارد؛ بدین مفهوم که این دادگاه مانند دادگاه نخستین هم به امور موضوعی رسیدگی می کند و هم امور حکمی و قانونی. قانون گذار در قانون آئین دادرسی مدنی ذیل مواد ۳۳۰ تا۳۶۵ به این امر می پردازد.

در این مبحث به طرفین دعوا و مهلت تجدیدنظرخواهی اشاره خواهد شد

طرفین دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی

اصولا طرفین دعوا در مرحله تجدیدنظر همان اصحاب دعوا در مرحله نخستین می باشند و تحت شرایطی اشخاص دیگری نیز می توانند در این دعوا وارد گردند

تجدیدنظرخواه

تجدیدنظرخواه لزوما باید از اصحاب دعوا در مرحله نخستین باشد. طبق ماده ۳۳۵ قانون اشاره شده، طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند تجدیدنظرخواهی نمایند آن هم در صورتی که کلا یا جزئا دررای صادره از سوی دادگاه نخستین محکوم شده باشند.

ماده ۳۳۰ تا ماده ۳۳۵

تجدیدنظرخوانده

تجدیدنظرخوانده نیز مانند تجدیدنظرخواه باید از طرفین دعوای نخستین باشد که رای کلا یا بعضا به نفع او صادر شده است

اشخاص ثالث

همان طور که پیشتر دانستیم، مرحله تجدیدنظر مرحله ای است که رای صادره از سوی دادگاه بدوی مجددا مورد بازبینی و قضاوت قرار می گیرد. طبق این گفته اصولا دخالت اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظر به حهت اینکه مستلزم ورود مواردی است که در مرحله نخستین مورد بررسی قرار نگرفته باید ممنوع باشد. ماده ۳۵۷ این قانون نیز جز در موارد خاص، ورود و دخالت ایشان را ممنوع کرده است. در این ماده می خوانیم: غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آن ها شخص دیگری نمی تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. مواردی که قانون پیش بینی نموده است مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ از قانون آئین دادرسی می باشد

ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۶۵

ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

طبق ماده ۱۳۰ از قانون فوق الذکر، شخص ثالث تا قبل از ختم دادرسی می تواند وارد دعوا شود و ممکن است در خصوص موضوع دعوای طرفین، برای خود حقی قائل باشد یا اینکه در پیروز شدن یکی از طرفین خود را ذی نفع بداند. به هر صورتی که باشد ایشان می بایست درخواست خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که دعوا در آن جا در حال رسیدگی است ارائه نماید.

ماده ۱۳۰ تا ماده ۱۳۴

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

به موجب ماده ۱۳۵ هر یک از طرفین دعوا در مرحله تجدید نظر می توانند تا پایان جلسه اول دادرسی در صورت نیاز، اقدام به جلب ثالث نمایند؛ در این خصوص باید دلایل و اظهارات خود را تقدیم دادگاه نموده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواستی را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نموده و از این مرجع درخواست جلب را کنند.

ماده ۱۳۵ تا ماده ۱۴۰

مهلت تجدیدنظر خواهی

طبق ماده ۳۳۶ از قانون آئین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر، برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است. برای اطلاع بیشتر از واخواهی برروی این لینک کلیک کنید.

ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۸

باید دانست که این مهلت ۲۰ روز یا دو ماه برای شرایط عادی تجدیدنظرخواهی است اما در این خصوص می توان به مواردی نیز اشاره کرد که مهلت های مزبور عملا بیشتر می شوند. در ذیل به این موارد اشاره می گردد

حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه

هرگاه محکوم بعد از صدور رای و قبل از ابلاغ آن، محجور یا ورشکسته و یا فوت گردد رای باید به ترتیب به قیم، مدیر تصفیه و وراث ایشان ابلاغ گردد و مهلت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ رای به آن ها در نظر گرفته می شود  اما اگر این موارد بعد از ابلاغ رای به محکوم اتفاق افتد وایشان تجدیدنظرخواهی نکرده باشد رای می بایست به افراد فوق الذکر ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظرخواهی ازتاریخ ابلاغ دوباره رای به آن ها در نظر گرفته می شود

زوال سمت نماینده

طبق ماده ۳۳۸ در صورتی که سمت نماینده پیش از مهلت تجدیدنظرخواهی از بین برود؛ مانند آن که محجور از حجر خارج گردد و دیگر نیازی به قیم نداشته باشد و یا اینکه از سوی اشخاص صالح عزل شود، رای باید به خود محجور یا قیم جدید ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظرخواهی ازتاریخ ابلاغ دوباره رای به آن ها در نظر گرفته می شود

ماده ۳۳۶ تا ماده ۳۳۸

عذر تجدیدنظرخواه

با توجه به ماده ۳۴۰ از قانون فوق الاشعار، محکوم علیه می تواند در صورت داشتن عذرموجه و ابراز آن ها به دادگاه، پس از مهلت مقرر قانونی از رای تجدیدنظرخواهی نماید و دادگاه مکلف است ابتدا به این دلایل و معاذیر توجه نماید.  طبق ماده ۳۰۶معاذیر قانونی در این خصوص عبارت هستند از:

  • بیماری ای که مانع از حرکت باشد
  • فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد
  • حوادث قهری و غیرقابل پیش بینی مانند سیل، زلزله، . … به گونه ای که تقدیم دادخواست ممکن نباشد
  • توقیف یا در حبس بودن به صورتی که نتوان در مهلت مقرر تجدید نظرخواهی نمود

ماده ۳۳۹ تا ماده ۳۴۷

ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های تجدیدنظر

اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مواعد یاد شده تقدیم شود، دادگاه نخستین طبق ماده ۳۳۹ قرار رد دادخواست را صادر خواهد نمود و این قرار ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر می باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #تجدیدنظرخوانده #تجدیدنظرخواه #تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی #جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر #ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت های تجدیدنظر #طرفین دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی #مهلت تجدیدنظر خواهی #ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر