تبدیل سهام  در شرکت سهامی

تبدیل سهام  در شرکت سهامی

 

 

گفتیم که به طور کلی، سهام در شرکت های سهامی به دو دسته سهام با نام و بی نام قابل تقسیم می باشد. سهام با نام سهامی است که مشخصات کامل و نام صاحب سهم در آن قید شده و سهام بی نام به سهامی  اطلاق می گردد که نام صاحب سهم ذکر نمی شود و دارنده مالک آن تلقی می گردد.

در این مقاله به امکان تبدیل این دو سهام به یکدیگر بحث خواهیم نمود.

مجوز تبدیل سهام

طبق ماده ۴۳ لایحه برای این که شرکتی سهامی بخواهد سهام بانام خود را به بی نام و یا بالعکس؛ سهام بی نامش را به با نام تبدیل نماید باید مجوز داشته باشد که این مجوز در قانون به دو صورت پیش بینی شده است که شرکت

  • یا به موجب اساسنامه
  • و یا بنا به تصیم مجمع عمومی فوق العاده

می تواند این تبدیل سهام را داشته باشد.

 

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام

بنا به ماده ۴۴ برای این تبدیل مراحل ذیل می بایست طی گردد:

  • انتشار۳ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار هر یک به فاصله ۵ روز
  • اعطای مهلت حداقل شش ماهه از تاریخ اولین آگهی به صاحبان سهام جهت مراجعه به مرکز شرکت
  • تصریح به این موضوع که بعد از این مهلت هر سهامی که بی نام باقی بماند، باطل شده تلقی می گردد
  • صدور سهام با نام به تعداد سهام های بی نام باطل شده
  • فروش سهام های جدید در بورس اوراق بهادار یا حراج آن ها

 

شرایط حراج سهام

طبق ماده ۴۵ در این خصوص انتشار یک نوبت آگهی کثیرالانتشار حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه (از انتشار اولین آگهی تبدیل سهام)، کافی است که بین این آگهی و آغاز حراج می بایست یک بازه زمانی ده روزه تا یک ماهه وجود داشته باشد. در صورتی که در این مدت تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد تا دو نوبت دیگر، حراج ادامه خواهد داشت.

 

تعیین تکلیف سهام داران

اگر سهام داران، سهام بی نام خود را به سهام با نام تبدیل نمایند، شرکت سهام ایشان را به فروش خواهد رسانید.

اگر نتیجه

  • فروش تمام سهام باشد: این سهام داران در زمان مراجعه به شرکت فقط می توانند پول نقد دریافت کنند
  • اگر هیچ بخشی از سهام به فروش نرود: ایشان تنها می توانند سهام بانام دریافت دارند
  • اگر تنها بخشی از سهام به فروش برود: سهام داران در درسافت سهام بانام و پول مخیر هستند

 

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام

برای این تبدیل، انتشار یک نوبت آگهی کافی است و حداقل و دوماه در این خصوص به صاحبان سهام فرصت داده می شود تا به شرکت مراجعه نمایند. پس از این مدت به تعداد سهام های تبدیل نشده، سهام بی نام صادر شده و در مرکز شرکت باقی می ماند تا هر موقع سهام داران مراجعه کردند سهام بانام باطل و به ایشان سهام بی نام داده شود.

 

لزوم ثبت تبدیل سهام شرکت

ماده ۴۸  در این خصوص اعلام می دارد که شرکت می بایست مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام مطلع گرداند تا مراتب به ثبت رسیده و جهت اطلاع عموم آگهی شود.

 

ضمانت اجرای عدم تبدیل سهام

طبق ماده ۴۹ در صورت عدم تعویض سهام در مدت های مقرر از سوی صاحبان سهام، ایشان حق حضور و رای و به طور کلی حق مشارکت در خصوص آن سهام را از دست می دهند.

ماده ۴۳ تا ماده ۵۰

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #تبدیل سهام  در شرکت سهامی #حراج سهام #شرایط حراج سهام #فروش سهام #لزوم ثبت تبدیل سهام شرکت

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها