021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه دادرسی

امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه دادرسی

 

 

ممکن است زمانی پیش بیاید که فرد دادخواستی تقدیم نماید و پس از ارجاع به یکی از شعب و قبل از ثبت در دفتر دادگاه از تقدیم دادخواست منصرف گردد. و یا مبالغی اضافه تر بابت هزینه دادرسی پرداخت نماید.

سوال آن است که آیا در چنین حالتی فرد میتواند هزینه های دادرسی و یا اضافه پرداختی خود را مطالبه نماید یا خیر.

با توجه به نظریه ی مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۱۹۷/۷ که تصریح نموده :”در صورتی که هزینه دادرسی اضافه دریافت شده باشد، استرداد مازاد به صراحت ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی جایز است. همچنین در صورتی که مدعی، وجهی از بابت هزینه دادرسی بپردازد ولی از تقدیم دادخواست منصرف گردد، چون عملی انجام نشده که هزینه به آن تعلق گیرد، استرداد آن ممکن است، ولی اگر پس از تقدیم دادخواست، مبادرت به استرداد دعوا یا دادخواست نماید و دادگاه قرار ابطال دادخواست، ردّ یا بطلان دعوا را صادر کند، موردی برای استرداد هزینه ی پرداخت شده نیست.

ماده ۳۷ تا ماده ۴۹

همچنین ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی نیز که مقرر داشته، سپرده های قابل استرداد موضوع تبصره ماده ۳۴ و وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی، اشتباه پرداخت کننده، مامور وصول یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود، باید از درآمد جاری مربوط (عمومی، اختصاصی یا برنامه) به ذی نفع رد شود.استرداد آن، چه بصورت تمبر باشد و چه بصورت فیش، امکان پذیر می باشد.

ماده ۱ تا ماده ۳۶

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه دادرسی
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #استرداد هزینه دادرسی #هزینه دادرسی