اعسار از پرداخت مهریه

اعسار از پرداخت مهریه

مهریه یکی از موضوعات مهم در قوانین به ویژه قانون مدنی و قانون حمایت خانواده می باشد و این روزها بحث گرفتن مهریه در میان بانوان کشور، داغ است. مهریه یکی از حقوق مالی زن می باشد و حق ایشان است که بخواهد آن را مطالبه نماید. در شرایطی که مرد، قدرت مالی داشته باشد و بتواند این دین را پرداخت کند بحثی وجود ندارد اما چالش بزرگ، تازه از جایی آغاز می شود که مرد محکوم  به پرداخت مهریه شده و مالی برای پرداخت دین خود ندارد. دراین مقاله به بررسی این موضوع و شرایط اعسار از پرداخت مهریه ( تقسیط مهریه ) خواهیم پرداخت.

به شما پیشنهاد میکنیم مقاله وکیل مهریه را نیز مشاهده کنید.

وکیل اعسار مهریه

پس از آنکه حکم محکومیت شما به پرداخت مهریه، صادر گردید می توانید نسبت به دادخواست اعسار از پرداخت آن اقدام نمایید. وکیل اعسار مهریه با داشتن اطلاعات حقوقی به ویژه در زمینه های حقوق مدنی و حقوق خانواده و اشراف کامل بر قوانین، می تواند مشاور شما در خصوص اعسار باشد پس بهتر است قبل از هر اقدامی با ایشان مشورت کرده و از رهنمودهای ایشان بهره مند شوید. پیشنهاد می گردد برای ثبت دادخواست در زمینه این اعسار حتما از یک وکیل اعسار مهریه، کمک بگیرید.

اعسار چیست؟

درابتدا باید تعریفی از اعسارارائه بدهیم. اعسار در لغت به معنای تنگ دست شدن و نیازمند گردیدن است و معنای حقوقی این عبارت نیز از معنای لغوی دور نیست و به کسی که دچار تنگ دستی شده باشد، معسرگفته می شود. مطابق ماده ۶ قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی:معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. چنین فردی می تواند در دادگاه ادعای اعسار کند البته صرف ادعا کافی نیست بلکه می بایست بتواند این ادعا را ثابت کند. بهتر است پیش از اقدام به هر کاری ابتدا با وکیل اعسار مشورت کرده و از راهنمایی های ایشان بهره ببرید چه اینکه مبحث اعسار،یکی از مباحث پیچیده در قانون می باشد. توجه داشته باشید در صورتی که فرد تنگ دست، تاجر باشد نمی تواند ادعای اعسار نماید بلکه باید اعلام ورشکستگی کند و ادعای اعسار از ایشان پذیرفته نخواهد شد.

مهریه به چند شکل است ؟

مهریه به دو دسته قابل تقسیم میباشد: مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه.

مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر دخل و تصرفی که بخواهد در آن بکند. در این نوع مهریه، زن می تواند هر وقت که بخواهد مهریه خود را مطالبه کند و استطاعت مالی مرد در آن نقش ندارد.

در مهریه عندالاستطاعه زن وقتی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که شوهر، استطاعت مالی برای پرداخت مهریه را داشته باشد و اصل بر عدم استطاعت مالی بوده و زن می بایست ملائت و داشتن مال از سوی مرد را اثبات نماید. در واقع در این نوع مهریه، مرد نیازی به اعلام اعسار ندارد چرا که اصل بر اعسار مرد بوده و زن می بایست ملائت یعنی مال داشتن مرد را ثابت کند.

مدارک لازم طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه

مدارکی را که شما به عنوان فرد معسر یا وکیل اعسار از پرداخت مهریه، می بایست ضمیمه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نماید به قرار زیر است:

  • شناسنامه و کارت ملی
  • عقدنامه یا رونوشت آن (در صورتی که زن برای مطالبه مهریه اقدام کرده باشد دیگر نیازی به ارائه عقدنامه از جانب مرد نیست.)
  • دو شاهد عاقل و بالغ
  • ارائه لیست اموال ( حسابهای بانکی، اموال منقول و غیر منقول، مطالبات از اشخاص ثالث، فهرست نقل و انتقالات در یکسال قبل از طرح دعوا)
  • دادنامه محکومیت مهریه

شرایط اعلام اعسار از پرداخت مهریه

مطابق ماده ۸ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به  طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون یعنی شوهر است (به ویژه در مهریه عندالمطالبه) و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. ماده ۹ از همین قانون در مورد شرایط شهادت شهود اعلام می دارد:

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

در صورتی که اعسار مرد پذیرفته شود، قاضی پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مالی مرد، حکم به تقسیط مهریه خواهد داد.

به شما پیشنهاد مقاله وکیل طلاق را نیز مطالعه کنید.

زمان ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

پس از آنکه رأی مطالبه مهریه قطعی شد و اجرائیه پرداخت مهریه به محکوم یعنی شوهر ابلاغ گردید، ایشان می بایست نسبت به پرداخت دین خود اقدام نموده و در صورت عدم توانایی پرداخت، از طریق مشاوره با وکیل اعسار از پرداخت مهریه، اعلام  اعسار نماید چه در غیر این صورت زن می تواند از دادگاه تقاضای جلب نماید . در صورت جلب مرد و پس از صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس زوج خودداری و در صورت حبس آزاد می شود. از زمان صدور اجراییه و ابلاغ آن به زوج ( مرد ) می بایستی نهایتا ظرف یک ماه زوج نسبت به ثبت دادخواست اعسار و تقسیط مهریه اقدام نماید درغیر این صورت به درخواست زوجه ، حکم جلب زوج صادر می گردد .

تقسیط مهریه

به شما پیشنهاد میشود مقاله محاسبه مهریه به نرخ روز را مطالعه کنید.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا یعنی پرداخت مهریه را داشته است، می تواند نسبت به دعوای اعسار از پرداخت آن نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.  در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه ماده ۱۱ از قانون حمایت خانواده اعلام می دارد :

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

در موردی که زوجین یا یکی از آن ها خارج از کشور اقامت داشته باشد ماده ۱۴ ازهمان قانون تکلیف را روشن نموده است. بر اساس این ماده:

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

وکیل اعسار از پرداخت مهریه در موسسه حقوقی وکلای  رای  مثبت 

یکی از مهمترین دعاوی خانوادگی دعاوی مطالبه مهریه  برای زوجه و دفاع از حقوق زوج در مواجه با دعاوی مطالبه مهریه می باشد . دعاوی خانوادگی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توسط وکلای پایه یک دادگستری اعم از خانم و آقا و متخصص در دعاوی حقوقی و خانوادگی  پی گیری می گردد . وکیل اعسار از پرداخت مهریه در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت ضمن آگاهی بر قانون مدنی ، قانون حمایت از خانواده ، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار ، تسلط بر فنون دفاع در امور حقوقی دارند .

وکیل اعسار از پرداخت مهریه می بایستی ضمن نظارت بر تنظیم استشهادیه مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تنظیم فرم صورت اموال ،  آموزش های لازم را به شهود برای اثبات اعسار زوج نسبت به پرداخت قسطی مهریه ارائه نماید . وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با قبول وکالت بالغ بر یک دهه در انواع دعاوی حقوقی و خانوادگی ، با تلفیق علم و تجربه در اینگونه دعاوی حافظ حقوق موکلین خود می باشند و از حقوق آنان حمایت تخصصی خواهند نمود . در مواجه با دعاوی خانوادگی از جمله دعاوی اعسار از پرداخت مهریه توصیه می گردد قبل از اقامه هر گونه دعوی و یا پاسخگویی به آن حتماً با وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی اعسار از پرداخت مهریه مشاوره تخصصی نمائید . این مشاوره شما را از حقوق قانونی خود مطلع و ضمن آموزش مسائل قانونی خانوادگی ، باعث میگردد از تضییع حقوق شما در مراجع قضایی جلوگیری  گردد .

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها