021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

اظهارنامه و وصول مطالبات

اظهارنامه و وصول مطالبات

 

اظهارنامه مطابق ماده ۱۵۶ از قانون آئین دادرسی مدنی یکی از راه های رسمی برای مطالبه حقوق می باشد. به طور کلی و به بیان ساده می توان گفت برای آن که مال یا تعهدی را از کسی مطالبه نماییم و پس از آن بتوانیم ثابت کنیم که چنین درخواستی را از ایشان نموده ایم، برای وی اظهارنامه ارسال می کنیم.

طبق ماده فوق الذکر: هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید…..

ماده ۱۵۶ تا ماده ۱۵۷

موارد مندرج در اظهارنامه

برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی است که از سوی  وزارت دادگستری به چاپ می رسد و دردادگستری‌ها و ادارات ثبت اسناد کشور، توزیع می‌شود.  

اظهارنامه شامل موارد زیر است:

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: اظهارکننده یا طلبکار، مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی و نشانی را قید می‌کند.

موضوع اظهارنامه: عنوان طلب و یا درخواست در این قسمت شرح داده می شود. در انتخاب موضوع دقت زیادی داشته باشید چرا که  مطابق تبصره ماده ۱۵۶ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

 مشخصات و اقامتگاه مخاطب: نام، نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده یا بدهکار نوشته می‌شود.

خلاصه اظهارات: آنچه مورد نظر اظهارکننده است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.

خلاصه جواب: در این قسمت نیز دریافت‌کننده‌ی اظهارنامه، به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.

اظهارنامه قانونی در سه نسخه تهیه می‌شود؛ یک نسخه در دادگستری بایگانی می‌شود، نسخه دوم به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و نسخه سوم به همراه نتیجه ابلاغ یا پاسخ طرف مقابل به اظهارکننده اعاده می‌شود.

سوال؟ اگر شخص بدهکار از گرفتن اظهارنامه سرباز زند چه اتفاقی می افتد؟

نگران نباشید! در این صورت مامور ابلاغ عدم دریافت اظهار نامه را در نسخه ثانی تصریح می کند و این امر می تواند  اماره ای برای اثبات ادعا در دادگاه محسوب می شود

چه کسانی می‌توانند اظهارنامه ارسال کنند؟

به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید البته با این شرط که سررسید طلب رسیده باشد

پس از تهیه برگ اظهارنامه، بایستی مطالب خود را در ستون خلاصه اظهارات بنویسیم. در نوشتن این مطالب بایستی کمال دقت را داشته باشیم چرا که هر مطلب را که عنوان نماییم می تواند اقرار محسوب شود یا اینکه ممکن است نادانسته جرمی را به دیگری نسبت دهیم که او بتواند علیه ما به عنوان مفتری شکایت نماید. برای سهولت در نگارش اظهارنامه می توانید با گروه وکلای رای مثبت در تماس باشید.

پاسخ به اظهارنامه

مخاطب اظهارنامه، الزام و تکلیفی به پاسخ‌دادن به اظهارنامه ندارد و مهلتی هم برای پاسخ مخاطب از سوی قانونگذار تعیین نشده است. اما چنانچه تمایل به پاسخ دادن دارید، توجه داشته باشید که اظهارات شما ممکن است به‌عنوان اقرار در دعوی بر علیه خودتان مورد استناد قرار بگیرد. بنابراین بهتر است بدون عجله و حتی‌المقدور پس از مشورت با یک وکیل دادگستری پاسخ خود را اظهار کنید. در این راستا نیز وکلای تیم ما می توانند یاری گر شما باشند.

موارد الزامی ارسال اظهارنامه

ارسال اظهارنامه همیشه ضروری نیست، ولی در بعضی از موارد حتماً باید ارسال شود و تنها بعد از این امر است که می توان اقامه دعوا نمود. موارد الزامی که در بعضی قوانین ذکر شده است مختصرا به شرح زیر می باشد :

  • دعاوی تصرف: مطابق نص ماده ۱۷۱ از قانون آئین دادرسی مدنی: سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود

ماده ۱۵۸ تا ماده ۱۷۷

  • امتناع موجر از تحویل مورد اجاره: ماده ۱۳ از قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ دراین رابطه اشعار می دارد: هر‌گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضی او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از‌ تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود

ماده ۱۲ تا ماده ۱۷

  • مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها : مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.

ماده ۱ تا ماده ۱۵

  • اثبات تأخیر در پرداخت اجاره‌بها یا اجرت‌المثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه: بنا به بند ۹ ماد ه ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید.

ماده ۱۲ تا ماده ۱۷

  • درخواست محکوم‌له مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکوم‌به از محل سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکت: طبق ماده ۱۲۹ قانون تجارت …. ‌طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی‌برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط‌بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند‌مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری کنند.

ماده ۱۱۶ تا ماده ۱۴۰

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص اظهارنامه و وصول مطالبات
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #اظهارنامه و وصول مطالبات #پاسخ به اظهارنامه #چه کسانی می‌توانند اظهارنامه ارسال کنند؟ #موارد الزامی ارسال اظهارنامه #موارد مندرج در اظهارنامه