مورد علاقه 0

ماده 290 قانون مجازات اسلامی

قتل عمدی