مورد علاقه 0

ضابط دادگستری

آیا کلانتری (ضابط دادگستری) مجاز به نگه داری متهم می باشد؟