مورد علاقه 0

جرم مشهود

آیا کلانتری (ضابط دادگستری) مجاز به نگه داری متهم می باشد؟
ضابطان دادگستری و تکالیف آنان