مورد علاقه 0

بازداشت

آیا کلانتری (ضابط دادگستری) مجاز به نگه داری متهم می باشد؟