مورد علاقه 0

آیا کلانتری (ضابط دادگستری) مجاز به نگه داری متهم می باشد؟

آیا کلانتری (ضابط دادگستری) مجاز به نگه داری متهم می باشد؟