مشاوره حقوقی

موسسه حقوقی رای مثبت

مشاوره حقوقی با وکلای رای مثبت

یکی از تفاوت های اساسی در اموری که  مربوط به مسایل حقوقی می باشد تمایزات بین مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری می باشد. بدین توضیح که در بحث اخذ مشاوره حقوقی؛ متقاضی ابتدا با تشریح سوال خود؛ پاسخی منطبق با اصول حقوقی و رویه قضایی حاکم بر محاکم قضایی کشور دریافت می نماید. این در حالیست که در اعطای وکالت؛ متقاضی یک وکیل دادگستری را نماینده خود در پیگیری موضوعی بصورت تخصصی قرار می دهد و از تخصص وکیل خود که بصورت حرفه ای در آن موضوع دارای علم و صاحب نظر می باشد بهره می برد تا در دعوی مطروحه متحمل کمترین ریسکی نگردد.

امروزه مشاوره های حقوقی به ۲ دسته حضوری و انلاین (تلفنی یا چت) تقسیم می گردد و موسسه حقوقی وکلای رای مثبت هر دو نوع مشاوره را بسته به شرایط و درخواست ارباب رجوعان خود به ایشان ارایه می دهد.

مشاوره حقوقی

در مشاوره حقوقی حضوری؛ متقاضی پس از تنظیم جلسه حضوری با حضور در دفتر موسسه و ارایه توضیحات مفصل و همچنین رویت اوراق و مدارک ایشان توسط وکیل متخصص در موضوع مورد درخواستی؛ کاملترین مشاوره حقوقی را دریافت می نماید. همچنین در مشاوره تلفنی که بنا به مصلحت و شرایط طیف وسیعی از متقاضیان که بعضاً در شهرهای بسیار دور از پایتخت ساکن هستند در نظر گرفته شده است؛ همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن و پس از هماهنگی با وکلای متخصص در موضوع درخواستی در زمان از قبل تعیین شده اقدام به برقراری تماس تلفنی با متقاضی مشاوره می نمایند تا دو طرف ضمن گپ و گفتگو در جهت رفع سوال مطروحه توسط متقاضی گام بردارند.

لازم به ذکر است اکنون مشاوره های حضوری موسسه وکلای رای مثبت که به متقاضی ارایه می شود از قرار ساعتی ۲۵۰ هزار تومان و مشاوره تلفنی ۱۰۰ هزار تومان تعیین گردیده شده است.

آنچه که هر انسان دوراندیشی بدان توجه می نماید؛ اخذ مشاوره حقوقی قبل از انجام هرگونه اقدام قضایی می باشد. زیرا که بر اساس آیین دادرسی حاکم بر محاکم دادگستری ایران؛ قضاوت در مسایل و اختلافات فی مابین افراد جامعه اعم از حقوقی و کیفری صرفاً یک بار قابل رسیدگی می باشد و در صورتیکه شخصی بدون علم حقوقی و عدم دریافت مشاوره مناسب در یک رسیدگی قضایی مغبون شده و شکست بخورد دیگر بار به بهانه اینکه اقدامات مقتضی را در حین رسیدگی انجام نداده یا بدان آگاه نبوده است؛ امکان طرح و پیگیری آن مورد را در محاکم دادگستری ندارد. لذا توصیه ما به عزیزان این می باشد که قبل از هرگونه اقدام قضایی با وکلای دادگستری مشورت نمایند زیرا که امور حقوقی دارای نکات و فن های بسیار تخصصی می باشد که جز با علم اندوزی و تجربه فراوان حاصل نمی گردد و موسسه حقوقی وکلای رای مثبت مفتخر است با دارا بودن تیم های تخصصی و بصورت آنلاین که دارای مزیت سرعت در ارایه مشاوره؛ دقت و هزینه کمتر می باشد هموطنان و متقاضیان محترم را یاری نماید.

طرق مختلف مشاوره حقوقی

یکی از تفاوت های اساسی در اموری که  مربوط به مسایل حقوقی می باشد تمایزات بین مشاوره حقوقی و اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری می باشد. بدین توضیح که در بحث اخذ مشاوره حقوقی؛ متقاضی ابتدا با تشریح سوال خود؛ پاسخی منطبق با اصول حقوقی و رویه قضایی حاکم بر محاکم قضایی کشور دریافت می نماید. این در حالیست که در اعطای وکالت؛ متقاضی یک وکیل دادگستری را نماینده خود در پیگیری موضوعی بصورت تخصصی قرار می دهد و از تخصص وکیل خود که بصورت حرفه ای در آن موضوع دارای علم و صاحب نظر می باشد بهره می برد تا در دعوی مطروحه متحمل کمترین ریسکی نگردد.

روش های دریافت مشاوره حقوقی

امروزه مشاوره های حقوقی به ۳ روش کلی حضوری؛ تلفنی و آنلاین (چت) تقسیم می گردد و موسسه حقوقی وکلای رای مثبت هر ۳ نوع مشاوره را بسته به شرایط و درخواست ارباب رجوعان خود به ایشان ارایه می دهد.

دلیل تقسیم بندی مشاوره های حقوقی به سه دسته فوق این است که با در نظر گرفتن تمایلات و فاصله جغرافیایی وکیل دادگستری و متقاضی و همچنین اختلاف ساعت بین کشورها و … بتوان بهترین و سریعترین روش را برای ارایه مشاوره به متقاضیان انتخاب و تنظیم نمود.

مشاوره حقوقی حضوری

در مشاوره حقوقی حضوری؛ متقاضی پس از تنظیم جلسه حضوری با حضور در دفتر موسسه مشاوره حقوقی را دریافت می نماید.

اصلی ترین مزیت این نوع مشاوره؛ رویت مدارک متقاضی مشاوره توسط وکیل دادگستری می باشد و با گفتگوی چهره به چهره بهترین و کاملترین مشاوره توسط وکیل متخصص در موضوع درخواستی به ایشان ارایه خواهد شد.

همکاران ما در موسسه وکلای رای مثبت پس از درخواست متقاضی؛ در سریعترین زمان ممکن با هماهنگی با وکلای مجموعه نسبت به تنظیم وقت جلسه اقدام نموده و در موعد مقرر پذیرای متقاضی در دفتر موسسه خواهیم بود.

مشاوره حقوقی تلفنی

در مشاوره تلفنی که بنا به مصلحت و شرایط طیف وسیعی از متقاضیان که بعضاً در شهرهای بسیار دور از پایتخت ساکن هستند در نظر گرفته شده است؛ همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن و پس از هماهنگی با وکلای متخصص در موضوع درخواستی در زمان از قبل تعیین شده اقدام به برقراری تماس تلفنی با متقاضی مشاوره می نمایند تا دو طرف ضمن گپ و گفتگو در جهت رفع سوال مطروحه توسط متقاضی گام بردارند.

مشاوره حقوقی آنلاین

در مشاوره آنلاین که مانند ۲ روش دیگر توسط موسسه وکلای رای مثبت برای متقاضیان فراهم گردیده شده است؛ اکثراً برای افراد مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است. بدین صورت که اگر شخص متقاضای بدلیل سکونت در کشوری غیر از ایران دارای اختلاف ساعت با ایران باشد به منظور راحتی امر و جلوگیری از مزاحمتی که ممکن است در ساعات شب متقاضی برای خانواده ایشان ایجاد می شود با برقراری ارتباط از طریق اپلیکیشن های تعیین شده می تواند موارد مد نظر خود را با وکلای موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در میان گذاشته و مشورت های لازمه را دریافت نماید. لازم به ذکر است در هر یک از ۳ روش مشاوره حضوری؛ تلفنی و آنلاین امکان ارسال تصویر مدارک از طریق اپلیکیشن های مجاز و تعیین شده فراهم می باشد.

روش های دریافت مشاوره حقوقی

هزینه مشاوره حقوقی چقدر است؟

اکنون مشاوره های حضوری موسسه وکلای رای مثبت که به متقاضی ارایه می شود از قرار ساعتی ۲۵۰ هزار تومان؛ مشاوره تلفنی و آنلاین ۱۰۰ هزار تومان تعیین گردیده شده است.

چرا باید از مشاوره حقوقی استفاده کنیم؟

آنچه که هر انسان دوراندیشی بدان توجه می نماید؛ اخذ مشاوره حقوقی قبل از انجام هرگونه اقدام قضایی می باشد. زیرا که بر اساس آیین دادرسی حاکم بر محاکم دادگستری ایران؛ قضاوت در مسایل و اختلافات فی مابین افراد جامعه اعم از حقوقی و کیفری صرفاً یک بار قابل رسیدگی می باشد و در صورتیکه شخصی بدون علم حقوقی و عدم دریافت مشاوره مناسب در یک رسیدگی قضایی مغبون شده و شکست بخورد دیگر بار به بهانه اینکه اقدامات مقتضی را در حین رسیدگی انجام نداده یا بدان آگاه نبوده است؛ امکان طرح و پیگیری آن مورد را در محاکم دادگستری ندارد. لذا توصیه ما به عزیزان این می باشد که قبل از هرگونه اقدام قضایی با وکلای دادگستری مشورت نمایند زیرا که امور حقوقی دارای نکات و فن های بسیار تخصصی می باشد که جز با علم اندوزی و تجربه فراوان حاصل نمی گردد و موسسه حقوقی وکلای رای مثبت مفتخر است با دارا بودن تیم های تخصصی و بصورت آنلاین که دارای مزیت سرعت در ارایه مشاوره؛ دقت و هزینه کمتر می باشد هموطنان و متقاضیان محترم را یاری نماید.

مشاوره حقوقی به چه دسته هایی تقسیم می شود؟

امروزه در کشور های جهان من جمله ایران مشاوره های حقوقی به دسته های بسیار متعددی تقسیم می شود. زیرا که اکنون در سال ۱۴۰۰ هم افراد جامعه و هم وکلای دادگستری به این مهم رسیده اند که برای گرفتن بهترین نتیجه در پرونده های حقوقی؛ پیگیری تخصصی وکیل دادگستری در موضوع ارجاعی هست که همانطور که پیش تر گفته ایم این تخصص جز با کسب علم در زمینه خاص و تجربه اندوزی امکان پذیر نیست. لذا موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در نیل به اهداف خود و حمایت تخصصی از موکلین و ارباب رجوعان خود به ارایه مشاوره های حقوقی تخصصی توسط وکلای متخصص خود در زمینه های مختلف اقدام نموده است. در این دسته بندی بطور مثال می توان به مشاوره حقوقی در امور ملکی؛ مشاوره حقوقی در امور خانواده ( وکیل خانواده )؛ مشاوره حقوقی در امور کیفری و مشاوره حقوقی در امور مربوط به قراردادها و غیره اشاره نمود.

مشاوره حقوقی در امور ملکی

در دنیای امروز یکی از اصلی ترین دارایی های افراد؛ املاک متعلق به ایشان می باشد. اکثرا به دلیل قیمت بالای املاک در ایران و یا هر کشور دیگری؛ افراد در حفظ آنها دارای حساسیت بالا می باشند و در صورت وقوع اختلاف در یک ملک که خطر از دست رفتن ملک و بالتبع قسمت زیادی از دارایی فرد را فراهم می نماید لازم است که فرد با مراجعه به یک وکیل متخصص در امور ملکی بدواً موضوع را با ایشان در میان گذاشته و مشاوره های لازم را دریافت نماید. برای مطالعه وکیل ملکی میتوانید به بخش مربوطه مراجعه نمایید .

با توجه به اینکه دعاوی ملکی دارای گستردگی فراوانی می باشد؛ وکیل متخصص در امور ملکی دایماً باید اطلاعات خود را به روز کرده و سالیان سال با کسب تجربه در پرونده های ارجاعی خود را تکیه گاه محکمی برای موکل و ارباب رجوع خود قرار دهد.

به لطف پروردگار موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با حضور تیم های تخصصی در امور مختلف و با تجربه آماده ارایه مشاوره های تخصصی در امور ملکی و غیره می باشد.

مشاوره حقوقی در دعاوی خانوادگی

آنچه که در دعاوی خانوادگی با دیگر موضوعات حقوقی و قضایی متفاوت و متمایز می باشد؛ بعضاً عدم امکان بازگو نمودن بسیاری از مسایل توسط زوجه می باشد. گرچه دعاوی خانوادگی به مانند دیگر مسایل حقوقی دارای نکات بسیار خاص و بعضاً متفاوت می باشد اما حفظ محرمانگی اطلاعات موکل و همچنین فراهم نمودن وکلای متخصص خانم و آقا برای راحتی ارباب رجوع و متقاضی به منظور صحبت و اخذ مشاوره می باشد.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تکمیل کادر تخصصی خود در امور مختلف متشکل از همکاران خانم و آقا این موضوع را رفع و بنا به درخواست متقاضی امکان ارایه مشاوره توسط هر یک از همکاران ما میسر می باشد.

لازم به ذکر است دردعاوی خانوادگی به دلیل حمایت قانون گذار و حساسیت امورات خانواده؛ بعضاً قواعد و مقررات خاصی برای دعاوی مربوط به خانوادع تعیین نموده است که تسلط وکلای متخصص در دعاوی خانوادگی امری اجتناب ناپذیر می باشد.

مشاوره با وکیل در پرونده های کیفری

دعاوی کیفری با توضیحات پیش دارای تفاوت های بسیاری با دعاوی حقوقی می باشد زیرا که در دعاوی کیفری؛ شرایط و آیین دادرسی جاریه در رسیدگی قضایی بعضاً قهرآمیز و آمره بوده و در صورت عدم آگاهی و عدم کسب مشاوره های لازم؛ ممکن است با جلب و بازداشت های ناخوش آیند روبرو گردید. دعاوی کیفری بر خلاف دعاوی حقوقی دارای مجازات می باشد و نکته حایز اهمیت این است که اصل بر غیر قابل گذشت بودن می باشد بدین معنی که اگر در جرم غیر قابل گذشت حتی شاکی نسبت به مشتکی عنه رضایت بدهد؛ قانون قایل به مختومه شدن گرونده و منتفی شدن مجازات نمی گردد و متهم از باب جنبه عمومی جرم مجازات تعیین شده در رای را تحمل نماید.

با عنایت به مطالب فوق از باب آیین دادرسی سختگیرانه که با عدم علم کافی ممکن است منتج به بازداشت موقت متهم گردد و همچنین مجازات های غیر قابل گذشت؛ توصیه می گردد از ابتدای طرح هرگونه پرونده چه در مقام شاکی و چه در مقام متهم سریعاً با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت نمایید و عنداللزوم با اعطای وکالت ایشان را نماینده خود در پیگیری پرونده نمایید.

مشاوره با وکیل در امور مربوط به قراردادها

فلسفه به وجود آمدن قرارداد فی مابین دو طرف؛ مکتوب نمودن توافقات طرفین در بدو امر و امکان رجوع به آن در زمان اختلاف می باشد.

آنچه در جامعه بین الملل و همچنین ایران؛ امروزه امری پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر می باشد مکتوب نمودن توافقات در قالب یک قرارداد فی مابین طرفین می باشد. هر موضوعی دارای یک قالب قرارداد مخصوص به خود بوده و همین قالب مشخص نیز بنا به شرایط و توافقات طرفین دارای ماده ها و بند های کاملاً متفاوت می باشد. آنچه که این روز ها اشتباه رایج افراد در تنظیم قرارداد می باشد این است که افراد با پیدا نمودن یک قرارداد تصور می نمایند صرفاً با تکمیل قسمت های خالی آن نسبت به موضوع فی مابین خود و طرف مقابل محکم کاری نموده و جوانب احتیاط را رعایت نموده است.

نکته قابل تامل این است که با مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در امور قراردادها طرفین می توانید با بازگو نمودن شرایط و خواسته های خود؛ نسبت به دریافت یک قرارداد مناسب از وکیل معتمد خود اقدامات مقتضی را بعمل آورند. قرارداد زمانی با کیفیت تشخیص داده می شود که علاوه بر انتخاب قالب صحیح قرارداد دارای توضیحات کامل در خصوص مشخصات سجلی و اقامتگاه افراد؛ موضوع مناسب؛ ثمن یا حق الزحمه مشخص؛ تعهدات طرفین و ضمانت های اجرایی لازم در صورت عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرفین و مرجع حل اختلاف باشد؛ مطمیناً و بدون شک این قرارداد به غیر از مشورت با افراد متخصص و با علم در این زمینه حاصل نمی گردد. نیاز به بیان نیست که تنظیم قرارداد توسط خود طرفین یا افراد غیر متخصص می تواند چه تبعات مالی و جزایی برای طرفین داشته باشد.

 

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها