محاسبه دیه به نرخ روز

مواد ۴۴۸ لغایت ۷۲۸ از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۰۲/۰۱ اختصاص به مبحث دیات دارد. مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت با در نظر گرفتن قوانین موضوعه و نظریه پزشکی قانونی که دیه هر عضو را به صورت درصد تعیین می کند ، میزان دیه دریافتی شاکی را ، از بیمه یا متشکی عنه به صورت ریال برای کاربران به نمایش می گذارد.
دیه کامل مرد مسلمان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و مبلغ دیه کامل در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان می باشد. لازم به ذکر است تغلیظ و افزایش دیه در ماههای حرام مختص دیه نفس است و در مورد دیه اعضأ بدن تغلیظ و افزایش دیه وجود ندارد ، بنابراین دیه اعضأ در ماههای حرام و عادی یکسان می باشد.

نوع محاسبه : درصدی

میزان دیه به درصد
%

موسسه حقوقی  وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند