021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

محاسبه دیه به نرخ روز

مواد ۴۴۸ لغایت ۷۲۸ از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۰۲/۰۱ اختصاص به مبحث دیات دارد. مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت با در نظر گرفتن قوانین موضوعه و نظریه پزشکی قانونی که دیه هر عضو را به صورت درصد تعیین می کند ، میزان دیه دریافتی شاکی را ، از بیمه یا متشکی عنه به صورت ریال برای کاربران به نمایش می گذارد.
دیه کامل مرد مسلمان در سال ۹۸ مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان و مبلغ دیه کامل در خصوص تغلیظ دیه در ماه های حرام مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان می باشد. لازم به ذکر است تغلیظ و افزایش دیه در ماههای حرام مختص دیه نفس است و در مورد دیه اعضأ بدن تغلیظ و افزایش دیه وجود ندارد ، بنابراین دیه اعضأ در ماههای حرام و عادی یکسان می باشد.

نوع محاسبه : درصدی

میزان دیه به درصد
%