محاسبه خسارت تاخیر تادیه

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

یکی از خدمات تخصصی و آنلاین موسسه حقوقی وکلای رای مثبت محاسبه خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز می باشد . هرگاه در مراجع قضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه اعم از مطالبه وجه چک ، سفته و برات و یا مطالبه وجه بر اساس یک قرارداد و یا یک سند عادی  ویا رسمی مطرح می گردد علاوه بر اصل خواسته و یا مطالبه اصل مبلغ بدهی ، خواهان درصدد جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت طلب خود می باشد . به همین دلیل در دعاوی حقوقی اصولا خواهان علاوه  بر مطالبه اصل طلب ، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین و یا تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول را از دادگاه مطالبه می نماید .

در این صورت اگر دادگاه حقوقی اصل خواسته را واجد شرایط قانونی بداند و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخته اصل طلب بدهد اصولا نسبت به جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین هم در غالب محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرررسید لغایت یوم الوصول حکم صادر خواهد . اگر دادگاه حقوقی نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه حکم به نفع خواهان صادر نماید . پس ازقطعی شدن رای صادره ، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر عهده واحد اجرای احکام مدنی در مراجع قضایی می باشد .
محاسبه آنلاین خسارت تاخیر تادیه
محاسبه خسارت تاخیر تادیه در واحد های اجرای احکام مدنی بر مبنای شاخص اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی می باشد بدین صورت که بر اساس

نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی متناسب با تغییر شاخص سالانه  از زمان سررسید تا زمان پرداخت محاسبه می گردد. محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۲ صورت ماهیانه و یا سالیانه اعلام و مبنای برآورد خسارت تاخیر تادیه از سوی واحد اجرای احکام مدنی می باشد .یکی از مشکلات و سختی هایی که خواهان پرونده دارد این است که نمی داند طلب او از شخص بدهکار تا به امروز چه مقدار می باشد ؟ و اینکه آیا ارزش اقدام قضایی دارد یا خیر؟ مثلا یک طلب ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۳۸۰ معادل است با مبلغ حدودا ً ۳۷۰ میلیون تومان به نرخ روز .
 همچنین زمانیکه خواهان از دادگاه حقوقی حکمی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول دریافت می کند همیشه این شک و تردید را دارد که آیا واحد اجرای احکام ، در محاسبه خود دچار اشتباهی شده است یا خیر ؟ به این علت موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تدوین برنامه ای در وب سایت خود مبادرت به ارائه خدمات آنلاین و رایگان مبنی بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه به نرخ روز نموده است . امید است تمام آحاد جامعه و حقوقدانان در مواجه با محاسبه خسارت تاخیر تادیه بتوانند به راحتی از این خدمات استفاده نمایند و ضمن حراست و حفاظت از حقوق خود از تضییع آن در مراجع قضایی جلوگیری نمایند .

خسارت تأخیر تادیه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی متناسب با تغییر شاخص سالانه از زمان سررسید تا پرداخت محاسبه می گردد. مؤسسه حقوقی رأی مثبت با التفات به جدول شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ، خسارت تأخیر تادیه دینی که به صورت وجه رایج اعم از چک ، سفته ، برات و غیره می باشد را به صورت آنلاین محاسبه و در اختیار کاربران قرار می دهد.

    موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکیل پایه یک دادگستری در زمینه ی دعاوی مالی و تجاری و با کمک وکیل تجاری در اینگونه پرونده ها از جمله اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.می تواند در انتخاب بهترین وکیل حقوقی در تهران ، به شما کمک کنند و در تمامی مراحل و مسیر پرونده حقوقی شما همراه شما باشد.

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها