support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

دعاوی شهرداری ، مالیاتی ، دیوان عدالت اداری

یکی از خدمات تخصصی مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت، مشاوره و قبول وکالت در دعاوی علیه شهرداری ها، امور مالیاتی و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. شایان ذکر است بدلیل تخصصی بودن اینگونه دعاوی اصولاً اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از قوانین مربوطه آگاهی کامل نداشته و این عدم آگاهی بعضاً منجر به این موضوع می گردد که در مواجه با این امور، نتوانند به درستی از حقوق خود دفاع نموده و النهایه منجر به تضییع حقوق و ورود خسارات جبران ناپذیری گردد . مؤسسه حقوقی وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب و متبحر به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت نموده و می تواند حافظ حقوق موکلین خود باشد .