support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

تهدید،تخریب عمدی،توهین و افترا

از جمله جرایمی که به علت مشکلات روحی و روانی و عصبانیت جاری در اجتماع بسیار زیاد دیده می شود ، توهین و درگیری و تهدید دیگران می باشد که در مواردی این درگیری به تخریب عمدی اموال دیگری منجر می شود.با توجه به گسترش این جرایم در جامعه و درگیر شدن افراد بسیار زیادی با اینگونه پرونده ها، لازم است اشخاص متخصص رسیدگی به این امور را به دست گیرند تا کمترین آسیب به اشخاص وارد شده و احقاق حقوق ایشان به بهترین نحو انجام گیرد.گروه وکلای رای مثبت با همراهی وکلای حرفه ای و متبحر می تواند بهترین همراه و مشاور شما در این گونه موارد باشد.