مورد علاقه 0

انتقال سهم الشرکه

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت مختلط غیر سهامی