support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

امور قرارداد ها و شرکت ها

یکی از مهمترین دغدغه های جامعه در روابط خصوصی افراد ، فقدان قراردادهای خصوصی و خلاء دانش در حوزه حقوق شرکتها می باشد ، زیرا که این خلاء به خسارت مادی و معنوی فراوان و اتلاف وقت و هزینه های هنگفت طرفین قرارداد منجر می گردد . اما می توان از همان ابتدا با برداشتن گام های صحیح از طریق تنظیم قراردادها زیر نظر کارشناسان خبره و دکترین حقوق در این رشته از تبعات منفی آن جلوگیری کرد تا شرکت ها بتوانند بر روی چشم اندازها و اهداف تخصصی خود تمرکز نمایند.
مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت با در نظر گرفتن زوایای پنهان و مغفول مانده در قراردادها و با تنظیم قراردادهایی با استناد به قوانین موضوعه ، آرامش و اطمینان خاطر طرفین قرارداد را فراهم آورند.
شایان ذکر است مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت با بکار گیری دکترین و وکلای پایه ۱ دادگستری در حوزه حقوق خصوصی ( حقوق قراردادها و شرکت ها ) به صورت کاملاً تخصصی می تواند راهگشای مشکلات شرکت های تجاری و امور قراردادی باشند ، همچنین وکلای این مؤسسه از جمله وکلای بانک آینده ، صالحین و برترین تعاونی کشور ( تعاونی تنفا ) می باشند.